Software OPUSDRIVE

OPUSdrive nabízí široké spektrum softwaru pro veškeré aplikace RFID.

MY jsme zaměřeni na MOBILNÍ POUŽITÍ

Smart factory Industrie 4.0

OPUSDRIVE control

Digitalizovaná výroba

Bezdotykové CHYTRÉ snímače a beacony hlídají stroje a procesy a provádějí měření a vysílají data v reálném čase
- teplota
- tlak
- vlhkost
- opotřebení materiálů a údaje pro preventivní údržbu

OPUSdrive CONTROL

Mobilní ŘEŠENÍ PRO CHYTRÉ TOVÁRNY a INTEGRACE do stávajících systém ERP

OPUSDRIVE PROVE

Mobilní dokumentace v digitální podobě...

Dokumentační povinnost obce
Kontrola hřišť
Bezpečnost stromů
Kanály - hydranty

Správa budov
Výtahy - Eskalátory - Protipožární ochrana - Ochrana proti bleskům

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Hasiči a záchranáři
Osobní ochranné prostředky
Zabezpečovací prostředky a prostředky pro výstup do výšky

efektivně - v souladu se zákony - rychle

V otázkách zajištění bezpečnosti vždy na bezpečné straně

OPUSdrive CONNECT

OPUSdrive CONNECT je průmyslová middlewarová platforma pro integraci a výměnu jakýchkoli dat ve stávajících systémem ERP nebo cloudech.

 

OPUSdrive CONNECT upraví veškerá provozní data a data o strojích pro optimální další zpracování a tvoří optimalizované rozhraní pro výměnu dat se všemi běžnými ERP (Enterprise Resource Planning) systémy.

OPUSdrive propojí vaše data

IBM
Microsoft
Oracle
SAP
Siemens

 

OPUSdrive COCKPIT

Dáváme vašim datům smysl...

OPUSdrive COCKPIT vytváří pro zákazníka rychle a jednoduše specifické analýzy a vyhodnocení veškerých shromážděných provozních dat, dat o stroji a servisních dat. OPUSdrive COCKPIT poskytuje cenné údaje pro zajištění jakosti a zlepšování procesů. Kromě toho OPUSdrive COCKPIT generuje objednávky na opravy a údržbu a rovněž dokumentuje všechna důležitá procesní data a data aplikace.

RFID Transponder für die Entsorgungswirtschaft

Für die Identifikation von Abfallbehältern eignen sich nur besonders robuste Transponder, die auch in rauen Umgebungen zuverlässig lesbar und langjährig Einsetzbar sind. Diese Eigenschaften bieten so genannte BIN TAGs, die mittels Widerhacken in hierfür vorgesehene Chip Nester oder in Bohrungen an den Tonnen eingedrückt werden. Die meisten Hersteller von Abfalltonnen sehen diese Positionen bereits bei der herstellung der Tonnen und Container vor. Sie befinden sich häufig an den Aufnahmpunkten für den Hebearm des Entsorgungsfahrzeugs. 

Transponder für die Abfallwirtschaft verwenden häufig die robuste LF Frequenz (Low Frequency - 125/134KHz). Es kommen aber auch zunehmend HF (High Frequency - 13,56MHz) und UHF (Ultra High Frequency 868MHz) zum Einsatz. Letztere Eignet sich besonders aufgrund ihrer langen Lesereichweiten für Regionen der Welt, die nicht über standardisierte Entsorgungsbehälter verfügen und daher die Leseposition des Transponders variiert. 

Wie funktioniert ein RFID System für die Entsorgungswirtschaft?

 

 

 

Vorteile von RFID in der Entsorgungswirtschaft

 

Eindeutige Dokumentation von Leerungen

Automatisierte Abrechnung

Nachweiserbringung gegenüber der öffentlichen Hand

Digitalisierung von Abläufen

Effizienzsteigerung im Sammelprozess