Software OPUSDRIVE

OPUSdrive nabízí široké spektrum softwaru pro veškeré aplikace RFID.

MY jsme zaměřeni na MOBILNÍ POUŽITÍ

Smart factory Industrie 4.0

OPUSDRIVE control

Digitalizovaná výroba

Bezdotykové CHYTRÉ snímače a beacony hlídají stroje a procesy a provádějí měření a vysílají data v reálném čase
- teplota
- tlak
- vlhkost
- opotřebení materiálů a údaje pro preventivní údržbu

OPUSdrive CONTROL

Mobilní ŘEŠENÍ PRO CHYTRÉ TOVÁRNY a INTEGRACE do stávajících systém ERP

OPUSDRIVE PROVE

Mobilní dokumentace v digitální podobě...

Dokumentační povinnost obce
Kontrola hřišť
Bezpečnost stromů
Kanály - hydranty

Správa budov
Výtahy - Eskalátory - Protipožární ochrana - Ochrana proti bleskům

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Hasiči a záchranáři
Osobní ochranné prostředky
Zabezpečovací prostředky a prostředky pro výstup do výšky

efektivně - v souladu se zákony - rychle

V otázkách zajištění bezpečnosti vždy na bezpečné straně

Mobilní dokumentace

Servis - Opravy - Posuzování bezpečnosti
Offline informace o plánech umístění, zařízeních a poloze míst
Zkušební návody a návody k údržbě pro specifické aplikace

Digitální formuláře pro specifické objekty
Zpracování kontrolních zaškrtávacích formulářů na místě bez dodatečných úprav
Dokumentace bezpečnosti provozu a nedostatků
Vytváření zkušebních a servisních zpráv na místě

Digitální potvrzení dokumentace a právní jistota

OPUSdrive PROVE

efektivně - v souladu se zákony - rychle

Software pro dokumentační povinnost a bezpečnost provozu 

OPUSdrive COCKPIT

Dáváme vašim datům smysl...

OPUSdrive COCKPIT vytváří pro zákazníka rychle a jednoduše specifické analýzy a vyhodnocení veškerých shromážděných provozních dat, dat o stroji a servisních dat. OPUSdrive COCKPIT poskytuje cenné údaje pro zajištění jakosti a zlepšování procesů. Kromě toho OPUSdrive COCKPIT generuje objednávky na opravy a údržbu a rovněž dokumentuje všechna důležitá procesní data a data aplikace.

OPUSdrive CONNECT

OPUSdrive CONNECT je průmyslová middlewarová platforma pro integraci a výměnu jakýchkoli dat ve stávajících systémem ERP nebo cloudech.

 

OPUSdrive CONNECT upraví veškerá provozní data a data o strojích pro optimální další zpracování a tvoří optimalizované rozhraní pro výměnu dat se všemi běžnými ERP (Enterprise Resource Planning) systémy.

OPUSdrive propojí vaše data

IBM
Microsoft
Oracle
SAP
Siemens

 

Aplikace Tectus

Kromě naší široké nabídky softwaru zajišťujeme také vývoj softwaru podle požadavků zákazníků.

 

S více než 10 softwarovými vývojáři dokážeme splnit speciální přání a potřeby zákazníků.

Software vyvinutý IT intouch využívá nespočet středně velkých i známých mezinárodních koncernů.

Obraťte se na nás