Oprogramowanie OPUSDRIVE

OPUSdrive oferuje całe spektrum oprogramowania dotyczącego wszelkich zastosowań RFID.

Zapewniamy MOBILNOŚĆ

Smart factory Przemysł 4.0

OPUSDRIVE control

Zdygitalizowana produkcja

Bezdotykowe czujniki SMART i Beacon monitorują maszyny i procesy oraz dokonują pomiarów i dostarczają ich w czasie rzeczywistym

-  Temperatura 
-  Ciśnienie
-  Wilgotność
-  Zużycie materiału i prewencyjne dane dotyczące konserwacji

OPUSdrive CONTROL

Mobilne ROZWIĄZANIA SMART FACTORY i INTEGRACJA z istniejącymi systemami ERP

OPUSDRIVE PROVE

Mobilna dokumentacja w wersji cyfrowej…

Gminny obowiązek dokumentacji
Monitoring placów zabaw
Bezpieczeństwo drzew
Kanały - Hydranty

Zarządzanie budynkami
Windy - schody ruchome - ochrona przeciwpożarowa - ochrona odgromowa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Straż pożarna i służby ratownicze
Środki ochrony indywidualnej
Środki zabezpieczające i zabezpieczenia wspinaczkowe

Efektywność - zgodność z prawem - oszczędność czasu

W kwestii obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zawsze po bezpiecznej stronie

OPUSdrive CONNECT

OPUSdrive CONNECT przemysłowa platforma oprogramowania pośredniczącego do integracji i wymiany wszelkich danych z istniejącymi systemami lub chmurami ERP.

 

OPUSdrive CONNECT przygotowuje wszelkie dane eksploatacyjne i maszyn do optymalnego dalszego przetwarzania i tworzy zoptymalizowany interfejs do wymiany danych we wszelkich powszechnych systemach ERP (Enterprise Resource Planning).

OPUSdrive connect your Datas

IBM
Microsoft
Oracle
SAP
Siemens

 

OPUSdrive COCKPIT

Nadajemy Państwa danym sensu…

OPUSdrive COCKPIT szybko i w łatwy sposób sporządza dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta analizy i oceny wszystkich zebranych danych na temat zakładu, maszyn i serwisu. OPUSdrive COCKPIT dostarcza cennych danych dla zabezpieczenia jakości i udoskonalenia procesów. Ponadto OPUSdrive COCKPIT generuje zlecenia konserwacji i napraw oraz dokumentuje wszystkie istotne dane procesowe i aplikacji.

RFID Transponder für die Entsorgungswirtschaft

Für die Identifikation von Abfallbehältern eignen sich nur besonders robuste Transponder, die auch in rauen Umgebungen zuverlässig lesbar und langjährig Einsetzbar sind. Diese Eigenschaften bieten so genannte BIN TAGs, die mittels Widerhacken in hierfür vorgesehene Chip Nester oder in Bohrungen an den Tonnen eingedrückt werden. Die meisten Hersteller von Abfalltonnen sehen diese Positionen bereits bei der herstellung der Tonnen und Container vor. Sie befinden sich häufig an den Aufnahmpunkten für den Hebearm des Entsorgungsfahrzeugs. 

Transponder für die Abfallwirtschaft verwenden häufig die robuste LF Frequenz (Low Frequency - 125/134KHz). Es kommen aber auch zunehmend HF (High Frequency - 13,56MHz) und UHF (Ultra High Frequency 868MHz) zum Einsatz. Letztere Eignet sich besonders aufgrund ihrer langen Lesereichweiten für Regionen der Welt, die nicht über standardisierte Entsorgungsbehälter verfügen und daher die Leseposition des Transponders variiert. 

Wie funktioniert ein RFID System für die Entsorgungswirtschaft?

 

 

 

Vorteile von RFID in der Entsorgungswirtschaft

 

Eindeutige Dokumentation von Leerungen

Automatisierte Abrechnung

Nachweiserbringung gegenüber der öffentlichen Hand

Digitalisierung von Abläufen

Effizienzsteigerung im Sammelprozess