Oprogramowanie OPUSDRIVE

OPUSdrive oferuje całe spektrum oprogramowania dotyczącego wszelkich zastosowań RFID.

Zapewniamy MOBILNOŚĆ

Smart factory Przemysł 4.0

OPUSDRIVE control

Zdygitalizowana produkcja

Bezdotykowe czujniki SMART i Beacon monitorują maszyny i procesy oraz dokonują pomiarów i dostarczają ich w czasie rzeczywistym

-  Temperatura 
-  Ciśnienie
-  Wilgotność
-  Zużycie materiału i prewencyjne dane dotyczące konserwacji

OPUSdrive CONTROL

Mobilne ROZWIĄZANIA SMART FACTORY i INTEGRACJA z istniejącymi systemami ERP

OPUSDRIVE PROVE

Mobilna dokumentacja w wersji cyfrowej…

Gminny obowiązek dokumentacji
Monitoring placów zabaw
Bezpieczeństwo drzew
Kanały - Hydranty

Zarządzanie budynkami
Windy - schody ruchome - ochrona przeciwpożarowa - ochrona odgromowa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Straż pożarna i służby ratownicze
Środki ochrony indywidualnej
Środki zabezpieczające i zabezpieczenia wspinaczkowe

Efektywność - zgodność z prawem - oszczędność czasu

W kwestii obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zawsze po bezpiecznej stronie

Mobilna dokumentacja

Serwis - utrzymanie w należytym stanie - kontrole bezpieczeństwa
Informacje offline dotyczące planów sytuacyjnych, instalacji i lokalizacji
Dopasowane do zastosowania instrukcje kontroli i konserwacji

Dostosowane do obiektu formularze cyfrowe
Opracowanie list kontrolnych na miejscu bez poprawek
Dokumentacja bezpieczeństwa ruchu i usterekSporządzanie na miejscu raportów badań i serwisowych

Cyfrowe pokwitowanie do celów dokumentacji i bezpieczeństwa prawnego

OPUSdrive PROVE

Efektywność - zgodność z prawem - oszczędność czasu

Oprogramowanie do celów obowiązku dokumentacji i bezpieczeństwa ruchu 

OPUSdrive COCKPIT

Nadajemy Państwa danym sensu…

OPUSdrive COCKPIT szybko i w łatwy sposób sporządza dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta analizy i oceny wszystkich zebranych danych na temat zakładu, maszyn i serwisu. OPUSdrive COCKPIT dostarcza cennych danych dla zabezpieczenia jakości i udoskonalenia procesów. Ponadto OPUSdrive COCKPIT generuje zlecenia konserwacji i napraw oraz dokumentuje wszystkie istotne dane procesowe i aplikacji.

OPUSdrive CONNECT

OPUSdrive CONNECT przemysłowa platforma oprogramowania pośredniczącego do integracji i wymiany wszelkich danych z istniejącymi systemami lub chmurami ERP.

 

OPUSdrive CONNECT przygotowuje wszelkie dane eksploatacyjne i maszyn do optymalnego dalszego przetwarzania i tworzy zoptymalizowany interfejs do wymiany danych we wszelkich powszechnych systemach ERP (Enterprise Resource Planning).

OPUSdrive connect your Datas

IBM
Microsoft
Oracle
SAP
Siemens

 

Aplikacje Tectus

Oprócz naszego obszernego portfolio oprogramowania oferujemy również dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta projekty oprogramowania.

 

Dzięki ponad 10 projektantów oprogramowania w absolutnie planowy sposób możemy wychodzić naprzeciw specjalnym życzeniom i potrzebom naszych klientów.

Projekty oprogramowania IT intouch stosowane są w licznych średnich przedsiębiorstwach aż po znane międzynarodowe wielkie koncerny.

SKONTAKTUJCIE SIĘ PAŃSTWO Z NAMI