Smart Sensor

Gromadźcie Państwo fizyczne
dane swojego środowiska.

Beacon

Pasywna linia produktów TECTUS RFID uzupełniana jest aktywną Bluetooth Low Energy (BLE) Beacon. Nasze różne Beacon dzięki zastosowanej w nich technologii przyszłości oraz różnorodnym  czujnikom predestynowane są do zastosowania w produkcji do monitorowania maszyn i taśm, do celów Asset Management, jak również koordynacji inwentarza i personelu, jak również do zastosowania w handlu detalicznym.

Czujniki RFID

Łączymy najnowocześniejszą technologię czujników z bezprzewodową i niezależną od zasilania technologią RFID.

TECTUS oferuje zaprojektowane stosownie do indywidualnych potrzeb klienta  pasywne transpondery czujników i półpasywne rejestratory danych RFID w zakresie częstotliwości LF, HF i UHF.

Sensors

Smart Sensor

Portfolio

CZUJNIKI TECTUS

Znajdźcie Państwo odpowiedni czujnik do swojego zastosowania.

Czujniki podstawowe

Czujniki do najwyższych wymogów

Moduły czujników wykrywają swoje środowisko i oferują poprzez to rzeczywistą wartość dodaną w stosunku do konwencjonalnych transponderów. Gromadzą one nie tylko dane UID, lecz również istotne dane dotyczące otoczenia.

Gromadzenie informacji
dotyczących otoczenia

Brak dodatkowego
zasilania

Większa
żywotność

Oszczędność na
kosztach konserwacji