Stopka

TECTUS Technology GmbH
Lustheide 85
D-51427 Bergisch Gladbach, Deutschland
Telefon: +49 (0) 22 04 976 88 0
Faks: +49 (0) 22 04 976 88 10
E-mail: info@tec-tus.de

Prezes: Herbert Thyssen, Frank Scheuermann
Siedziba: Moers
Rejestr handlowy: Kleve nr HRB 6188
NIP UE : DE 813734686 D-U-N-S® 332307771

Wskazówki prawne

TECTUS (zwana dalej 'FIRMĄ') i zaangażowani przez nią dostawcy danych kontrolują i aktualizują na bieżąco informacje na tych stronach internetowych. Mimo absolutnej staranności dane mogły w międzyczasie ulec zmianie.

Dlatego też firma i zaangażowani przez nią dostawcy danych nie ponoszą odpowiedzialności i nie udzielają żadnej gwarancji za aktualność, prawidłowość i kompletność udostępnionych na tych stronach internetowych informacji. Informacje te stanowią usługę firmy i nie zastępują żadnego osobistego doradztwa z naszej strony.

Pnadto firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełnień udostępnionych informacji. Poza tym odpowiedzialność od działania z zamiarem i rażącego niedbalstwa jest ograniczona. Jeżeli firma za pomocą hiperlinków odsyła do innych stron internetowych, które przedstawiają oferty i treści osób trzecich, wówczas nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ich dane oraz treści. Obowiązuje to również wtedy, jeżeli strony internetowe firmy mogą zostać podlinkowane bez jej wiedzy przez strony internetowe osób trzecich.

Treści i struktura stron internetowych firmy są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie materiałów zdjęciowych, tekstów lub części tekstów, wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy.

Wskazówka dotycząca nazw handlowych i zarejestrowanych znaków towarowych

Wszystkie wskazane marki, nazwy produktów, nazwy usług i znaki towarowe każdorazowo stanowią własność posiadacza lub właściciela.

Bluetooth® to zarejestrowany znak towarowy spółki SIG Inc.

Galaxy™ to zarejestrowana marka handlowa spółki Samsung Electronics Co., Ltd.

Google™, Android™, Nexus™ i YouTube™ to zarejestrowane znaki towarowe spółki Google™ Inc.

HITAG 1, HITAG 2, HITAG S, HITAG µ, ICODE, I-CODE, MIFARE, MIFARE DESFire, MIFARE Plus, MIFARE Ultralight i UCODE to znaki towarowe należące do NXP B.V.

National Electrical Code® i NEC® to zarejestrowane znaki towarowe spółki National Fire Protection Association USA.

Słowo “IECEx” stanowi zarejestrowany znak towarowy spółki International Electrotechnical Commission.

HTML, XML, XHTML i W3C to marki, zarejestrowane marki lub prawo do nich jako do niechronionych pojęć roszczą sobie Massachusetts Institute of Technology (MIT), European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) lub Keio University.

Linux to zarejestrowana marka Linus Torvalds w USA i w innych krajach.

Microsoft® i Windows® to zarejestrowane znaki towarowe spółki Microsoft® Corporation w USA i w innych krajach.

Wi-Fi to zarejestrowana marka spółki Wi-Fi Alliance.

Wykaz źródeł lub / zdjęć

Implementacja techniczna:
IT intouch GmbH
Lustheide 85
51427 Bergisch Gladbach
www.it-intouch.de