Zastosowania RFID

Products for TODAY - Ideas for TOMORROW

CYFROWA TOŻSAMOŚĆ

Dzięki Radio Frequency Identification (RFID) dane mogą być odczytywane i transmitowane za pomocą fal radiowych bezdotykowo i bez kontaktu wzrokowego. RFID umożliwia bezdotykowe selekcjonowanie i zapisywanie danych, przy czym poszczególne obiekty oznaczane są za pomocą jednoznacznego numeru lub informacji, a tym samym otrzymują cyfrową tożsamość i umożliwiają indywidualny tracking. Technologia RFID optymalizuje procesy oraz sekwencje i pozwala na jej elastyczne dostosowanie do najróżniejszych wymogów i branż. Klucz cyfrowy do PRZEMYSŁU 4.0 i IoT.

Niemalże nic nie jest niemożliwe - TECTUS opracowuje optymalne rozwiązanie RFID indywidualnie do każdego zastosowania.

Od koron drzew...

Technologia TECTUS RFID w wydajny sposób kształtuje zarządzanie nieruchomości i obiektami, jak na przykład drzewostany i place zabaw, i dostarcza wartościowych danych dotyczących konserwacji i remontów. To pozwala społecznościom i użytkownikom zaoszczędzić czas i pieniądze.

Aż po sam środek Ziemi

Systemy i komponenty ECTUS ATEX stosowane są w najtrudniejszych warunkach i zapewniają sprawny przebieg procesów w strefach EX zagrożenia wybuchem na platformach wiertniczych i stacjach odgazowania. 

Dla człowieka i maszyny - NIEZAWODNE i BEZPIECZNE

Od cyfrowego rolnictwa...

Systemy i komponenty TECTUS RFID od wielu lat stanowią sprawdzone produkty w cyfrowym rolnictwie. Czy to do zarządzania pogłowiem zwierząt użytkowych czy też wydajnego planowania spożycia karmy.

Kwalifikowane w codziennym zastosowaniu w gospodarstwach średniej wielkości i w dużych gospodarstwach rolnych.

Aż po 4. rewolucję przemysłową

Przemysł 4.0 jako czwarta rewolucja przemysłowa wymaga wydajnego przebiegu produkcji i procesów. TECTUS opracowuje i dostarcza niezbędną do tego kluczową technologię RFID. Nasze transpondery - czujniki Beacon dostarczają niezbędnych danych oraz informacji. Stosownie do zakładowej infrastruktury naszych klientów tworzymy dostosowane do ich indywidualnych potrzeb czytniki RFID i anteny RFID w każdym typie konstrukcji i wielkości i do każdego obszaru zastosowań. Począwszy od koron drzew, aż po środek Ziemi.

RFID jako kluczowa technologia dla PRZEMYSŁU 4.0- Od koncepcji do realizacji -WSZYSTKO z jednej RĘKI

SMART FACTORY

Identyfikacja procesów - cyfryzacja przebiegów

Identyfikacja i połączenie wszelkich procesów oraz przebiegów za pomocą technologii RFID stanowią podstawę przyszłych cyfrowych rozwiązań Factory. Nasze innowacyjne systemy i komponenty RFID oraz dostosowane do wymogów klienta oprogramowanie OPUSdrive tworzą transparentność i zapewniają cenne informacje służące ciągłemu doskonaleniu i wydajnemu zastosowaniu wszelkich zakładowych i logistycznych zasobów.

Od studium wykonalności po integrację TECTUS stanowi osobę kontaktową w obszarze wymagających rozwiązań i zastosowań RFID.

Skontaktujcie się Państwo z nami 

TECTUS RFID PRODUCTS IN APPLICATION

Maintenance

Access Control

Fuel and Gas Bottles

Parking Areas

Bulk Goods

Lightning protection

Drill Pipe ID

Car ID Plates

Laundry applications

Document ID

Container Management

Tracing

PPE / Personal protective equipment

Tool ID

Manufacturing process control

Temperature / Humidity control

Public Areas / Playgrounds

Bin and Container ID

Asset Management 

Offshore Platform

Museums and Exhibitions

Lifting tools, Cranes and Elevators

Cable, Ropes and Belts

PETs or FARM Animal ID

Asset Tracking

Operator/User ID

Patient ID

Bird ID

Wild Animal Control

Inventory ID

Tree and Forest management

Lifting equipment

NFC

Barrel ID

Pallet ID

Weapon ID

... YOUR APPLICATION

Tectus posiada certyfikację Atex.

Naszą kompetencją jest tworzenie rozwiązań systemowych i komponentów RFID, które posiadają certyfikację i są dopuszczone do zastosowania w strefach EX zagrożonych wybuchem.

TECTUS został za to wyróżniony nagrodą przemysłową od Initiative Mittelstand