RFID Aplikace

Products for TODAY - Ideas for TOMORROW

 

 

DIGITÁLNÍ IDENTITA

Technologie Radio Frequency Identification (RFID) umožňuje číst a přenášet data prostřednictvím radiových vln bezkontaktně, aniž musí být příslušná zařízení v dohledu.
RFID dále umožňuje bezkontaktní čtení a ukládání dat, přičemž jednotlivé objekty jsou jednoznačně označeny čísly nebo informacemi, a tedy dostávají digitální identitu a mohou být individuálně sledovány. Technologie RFID optimalizuje procesy a postupy a lze ji flexibilně přizpůsobit nejrůznějším požadavkům a odvětvím. Digitální klíč k PRŮMYSLU 4.0 a internetu věcí.

V podstatě nic není nemožné - TECTUS vyvíjí optimální individuální řešení RFID pro každou aplikaci.

od korun stromů...

Technologie RFID TECTUS umožňuje efektivně spravovat nemovitosti a zařízení, jako např. stromové porosty a hřiště, a poskytovat cenná data pro údržbu a opravy.
Šetří obcím a uživatelům čas a náklady.

až do středu Země

Systémy a komponenty ATEX TECTUS jsou používány v nejnáročnějších podmínkách a zajišťují hladký provoz v EXprostředích (s nebezpečím výbuchu) na ropných plošinách a zařízeních na plnění plynu. 

Pro člověka a stroj - SPOLEHLIVĚ a BEZPEČNĚ

od digitálního zemědělství...

RFID systémy a komponenty TECTUS se již mnoho let s úspěchem používají v digitálním zemědělství. Pro správu užitkových zvířat nebo pro efektivní plánování spotřeby krmiv.

V každodenním provozu se osvědčily jak ve středně velkých, tak ve velkých zemědělských podnicích.

pro 4. průmyslovou revoluci

Průmysl 4.0 jako čtvrtá průmyslová revoluce podporuje efektivní výrobní a procesní postupy. TECTUS vyvíjí a dodává veškeré potřebné technologie RFID. Naše transpondéry - snímače - beacony dodávají potřebná data a informace. Vyvíjíme speciální RFID čtečky a antény v jakémkoli provedení a velikosti a pro jakýkoli způsob použití tak, aby se přizpůsobily podnikové infrastruktuře našich zákazníků. Od korun stromů až do středu Země.

RFID jako technologie se zásadním významem pro PRŮMYSL 4.0
- od koncepce k realizaci -
VŠE od jednoho DODAVATELE

CHYTRÁ TOVÁRNA

Identifikace procesů - digitalizace

Identifikace a propojení veškerých procesů a postupů prostřednictvím technologie RFID představuje základ pro budoucí řešení digitální továrny. Naše inovativní RFID systémy a součásti, jakož i software OPUSdrive zajišťují transparentnost a poskytují cenné informace pro neustále zlepšování a efektivní využívání veškerých provozních a logistických zdrojů.

Od studie proveditelnosti po integraci je TECTUS vhodným partnerem pro vývoj náročných RFID řešení a aplikací.

Obraťte se na nás 

TECTUS RFID PRODUCTS IN APPLICATION

Maintenance

Access Control

Fuel and Gas Bottles

Parking Areas

Bulk Goods

Lightning protection

Drill Pipe ID

Car ID Plates

Laundry applications

Document ID

Container Management

Tracing

PPE / Personal protective equipment

Tool ID

Manufacturing process control

Temperature / Humidity control

Public Areas / Playgrounds

Bin and Container ID

Asset Management 

Offshore Platform

Museums and Exhibitions

Lifting tools, Cranes and Elevators

Cable, Ropes and Belts

PETs or FARM Animal ID

Asset Tracking

Operator/User ID

Patient ID

Bird ID

Wild Animal Control

Inventory ID

Tree and Forest management

Lifting equipment

NFC

Barrel ID

Pallet ID

Weapon ID

... YOUR APPLICATION

Tectus má certifikace Atex

Naším hlavním oborem činnosti je vývoj RFID
systémových řešení a komponentů, které jsou certifikovány a schváleny pro použití v EXprostředích
(s nebezpečím výbuchu).

Z toho důvodu získala firma TECTUS průmyslovou cenu Initiative Mittelstand