Výrobky ATEX & IECEx RFID

Bezpečnost pro člověka a stroj.

Tím sázíte na jistotu a současně plníte veškeré předpisy. 

Bezpečnostní požadavky

ATEX je zkratka francouzských slov "ATmospheres EXplosibles“ a označuje směrnice pro ochranu proti výbuchu Evropské Unie.

Od roku 2003 se smějí používat v prostředích s nebezpečím výbuchu pouze takové přístroje, systémy a komponenty, které splňují směrnice ATEX. Tyto směrnice obsahují základní bezpečnostní požadavky, které je třeba dodržovat a doložit odpovídajícími prohlášeními o shodě.

IECEx je mezinárodní řízení pro certifikaci přístrojů určených do výbušných prostředí.

TECTUS má veškerá schválení ATEX

TECTUS má veškerá schválení ATEX pro použití v zónách 1/21 a zónách 2/22. Veškeré produkty TECTUS ATEX splňují platné směrnice pro ochranu proti výbuchu a jsou označeny předepsaným schválením. Kromě toho nabízíme pro každou zemi určení certifikaci našich výrobků podle příslušných zákonem předepsaných schválení na základě mezinárodního systému IECEx.

VÝROBKY ATEX TECTUS

Certifikované výrobky ATEX společnosti TECTUS jsou vhodné pro zónu 1/22 a zónu 2/22. Mohou být používány ve všech prostředích s výbušnou atmosférou, v níž se vyskytuje prach nebo plyn.

Naše produkty ATEX nacházejí uplatnění v celosvětovém měřítku
Ropné plošiny na celém světě
Rudné doly v Coloradu / USA
Zařízení na plnění plynů v Indii
Potrubí v rafinériích
Autocisterny na letištích

TECTUS ATEX PRODUKTE
Bezpečnost pro člověka a stroj

OVĚŘTE SVŮJ TRANSPONDÉR TECTUS ATEX

Certifikované transpondéry TECTUS ATEX a IECEx od roku výroby 2019 můžete rychle a snadno kdykoli ověřit v naší online databázi. Tím budete mít vždy naprostou jistotu.