Produkty RFID ATEX & IECEx

Bezpieczeństwo dla człowieka i maszyny.

Dzięki temu nigdy Państwo nie ryzykują i spełniają wszelkie ustawowe przepisy. 

Wymogi bezpieczeństwa

ATEX to skrót od francuskiego określenia "ATmospheres EXplosibles" i opisuje Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące zabezpieczeń przeciwwybuchowych.

Zgodnie z tym od 2003 r. stosowane są wyłącznie urządzenia, systemy i komponenty do użycia w obszarach zagrożonych wybuchem, które spełniają dyrektywy ATEX dotyczące produktów. Dyrektywy te zawierają podstawowe wymogi bezpieczeństwa, których należy przestrzegać i co należy udokumentować przez odpowiednie deklaracje zgodności.

IECEx to międzynarodowa procedura certyfikacji urządzeń, które stosowane są w obszarach zagrożonych wybuchem.

TECTUS posiada wszelkie aprobaty ATEX.

TECTUS posiada wszelkie aprobaty ATEX do zastosowania w strefie 1/21 i w strefie 2/22. Wszystkie produkty TECTUS ATEX spełniają wymogi obowiązujących dyrektyw dotyczących ochrony przeciwwybuchowej i oznaczone są wymaganą aprobatą. Ponadto oferujemy dla każdego kraju zastosowania certyfikację naszych produktów zgodnie z każdorazowo narzuconymi ustawowymi aprobatami na bazie międzynarodowych schematów IECEx.

PRODUKTY ATEX TECTUS

Certyfikowane produkty TECTUS dostępne są dla strefy 1/21, jak również do strefy 2/22 i mogą być stosowane we wszystkich obszarach, w których występują atmosfery wybuchowe jak pył i gaz.

Nasze produkty ATEX stosowane są na całym świecie
Platformy wiertnicze OFF Shore na całym świecie
Kopalnie rudy w Kolorado / USA
Stacje odgazowania w Indiach
Rurociągi w rafineriach
Samochody cysterny na lotniskach

PRODUKTY ECTUS ATEX
Bezpieczeństwo dla człowieka i maszyny

ZWERYFIKUJ SWÓJ TRANSPONDER TECTUS ATEX

Transpondery TECTUS z certyfikatem ATEX i IECEx od roku produkcji 2019 można w dowolnym momencie zweryfikować w szybki i łatwy sposób w naszej bazie danych online. Dzięki temu użytkownicy mogą zawsze cieszyć się bezpieczeństwem.