Tectus Transponders Technology GmbH

Dlouhodobé partnerství se zákazníky a dodavateli, jakož i vzájemný respekt tvoří základ pro dosažení společných cílů a úspěchů. Společně s partnery rozvíjíme nápady a vytváříme udržitelné hodnoty.

Naším přáním a naším cílem je vyvíjet pro všechny důležité aplikace OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ a NEJLEPŠÍ PRODUKTY, definovat měřítka a vytvářet budoucnost.

(Tectus) Průkopníci v RFID

Již více než 25 let je jméno TECTUS synonymem vývoje náročných produktů a inovativních RDIF výrobků a výrazně se podílíme na rychlém vývoji technologie RFID.

Vývoj a výroba prvního automobilového imobilizéru v roce 1992 pod názvem „TECTUS RFID Immobiliser" spolu s následnou sériovou montáží imobilizérů založených na technologii RFID a poptávka po RFID transpondérech v řádu miliónů kusů pomohly bezdotykové technologii dosáhnout zásadního průlomu na trhu.

(Tectus) Víc než technologie - integrovaná inteligence

V současné době vyvíjí TECTUS individuální systémová řešení RFID pro OEM zákazníky a dodává RFID produkty a komponenty předním výrobcům a systémovým integrátorům.

Pro náročné aplikace našich OEM zákazníků vyvíjíme RFID transpondéry a snímače, které svým provedením, velikostí, designem a technickou specifikací dodávají produktům a aplikacím našich zákazníků dodatečnou inteligenci. V době PRŮMYSLU 4.0 a INTERNETU VĚCÍ nabízíme zákazníkům pro jejich produkty dodatečnou přidanou hodnotu a jedinečné vlastnosti.

Z toho důvodu úzce spolupracujeme se zkušenými vývojáři a programátory v oblasti RFID z celého světa. Nabízíme na jednom místě veškeré technické možnosti a spolu s našimi zkušenostmi poskytujeme zákazníkům a projektům „TO NEJLEPŠÍ“ v našem odvětví.

TECTUS má veškerá schválení ATEX

Vývoj RFID produktů a systémů pro výbušné prostředí představuje hlavní oblast činnosti společnosti.

Naše systémy a komponenty ATEX používají každý den přední společnosti v chemickém, ropném a plynařském průmyslu na celém světě.

Z toho důvodu získala firma TECTUS Průmyslovou cenu za rok 2008 pro středně velké podniky.

Neděláme kompromisy v oblasti jakosti a hospodárnosti

Všechny OEM produkty vyrábíme v Německu a v EU ve spolupráci s vybranými a certifikovanými partnery na základě uznávaných standardů jakosti podle přání, zadání a směrnic našich zákazníků.

Spolu s partnery plníme očekávání a představy o moderní a nízkonákladové výrobě. Řídíme se evropskými hodnotami v oblasti ochrany životního prostředí a sociální odpovědnosti.

Naše výrobní podniky kladou důraz na transparentnost, politiku OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a individuální služby.

RFID create in Germany

Naše vývojové a technické středisko se nachází uprostřed největší spolkové země, Severního Porýní-Vestfálska, v městě Moers, nedaleko düsseldorfského letiště.

Prodej a správa sídlí ve městě Bergisch Gladbach na okraji čtvrtého největšího německého města - Kolína nad Rýnem.

Historie

RFID je náš ŽIVOT - 150 let získávání zkušeností

Soulad s pravidly

TECTUS je podnik s celosvětovou působností a s našimi komponenty a systémy se setkáte všude ve světě.

TECTUS sdílí cíle a hodnoty svobodné demokratické společnosti.

Soulad s pravidly podle nás představuje dodržování závazných pravidel, ujednání a dohod s našimi obchodními partnery a striktní plnění směrnic, předpisů a zákonů.

TECTUS a všichni jeho zaměstnanci odmítají diskriminaci a rasismus, jakož i korupci v jakékoli formě.

Dále se zavazujeme, že budeme potírat dětskou práci a práci nezletilých, jakož i vykořisťování, a že budeme trvat a požadovat, aby také naši dodavatelé plnili příslušné předpisy a zákony a bez výjimky se jimi řídili.

TECTUS striktně dodržuje zákon o moderním otroctví z roku 2015.

(Stáhnout formulář „Soulad s pravidly“) (Stáhnout Prohlášení podle zákona o moderním otroctví)

Naše nadčasové zkušenosti

Použití zapisovacích a čtecích zařízení a transpondérů TECTUS RFID umožňuje systémovým integrátorům, kteří se specializují na systémy řízení kontejnerů na odpad, získat výraznou konkurenční výhodu. Technologie RFID se používá ke snižování množství odpadu a umožňuje spravedlivé účtování podle principu „ten, kdo produkuje odpad, platí“. Společnosti zajišťující svoz odpadů mají větší přehled a lepší logistiku.

Certifikace

Certifikace 1

Použití zapisovacích a čtecích zařízení a transpondérů TECTUS RFID umožňuje systémovým integrátorům, kteří se specializují na systémy řízení kontejnerů na odpad, získat výraznou konkurenční výhodu.