Tectus Transponders Technology GmbH

Dlouhodobé partnerství se zákazníky a dodavateli, jakož i vzájemný respekt tvoří základ pro dosažení společných cílů a úspěchů. Společně s partnery rozvíjíme nápady a vytváříme udržitelné hodnoty.

Naším přáním a naším cílem je vyvíjet pro všechny důležité aplikace OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ a NEJLEPŠÍ PRODUKTY, definovat měřítka a vytvářet budoucnost.